Nummerlocatie

 

• Gebruik betaallijn 0902 020 19

• Dienstaanbieder Altsat, Leopoldlaan 69 te 9300 Aalst

            • KBO-nummer 0581911215

            • BTW-nummer BE 0581.911.215

• Omschrijving: Voor het aanroepen van technische ondersteuning op basis van een aankoop.

• Website: www.altsat.be

• Prijs van de dienst:

• Maximale kost: € 0,75 per minuut, BTW inclusief

• Nummer vergunning volgens wet van 7 mei 1999 op de kanspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten:

            • Niet van toepassing

• Startdatum van de dienst: 16/10/2018

• Einddatum van de dienst: 22/10/2023

• De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens: niet van toepassing

 

Bij klachten:

 

• Per briefwisseling: Altsat, Leopoldlaan 69, 9300 Aalst

• Per e-mail: info@altsat.be